Publisert 31. mai 2013 | Sist oppdatert 31. mai 2013

Nyere forskningsprosjekter

Hjorteviltportalen ønsker å gi en mest mulig komplett oversikt over nyere forskningsprosjekter om hjortevilt. Dersom du kjenner til forskning som du ikke finner presentert i denne menyen, nøl ikke med å ta kontakt.

Om du går tilbake til menyen og holder pekeren over “Nyere forskningsprosjekter” vil du få en oversikt over pågående og nyere prosjekter, lik den du ser nedenfor. I menyen kan du klikke på det enkelte prosjekt og lese mer. Innholdet vil bli utvidet og oppdatert.

 • TickDeer: Hjortens trekkmønster og flåttens fordeling i landskapet (2011-2014)
 • HjortAreal: Innmark og utmark som basis for produksjon av hjort i Norge (2007-2011)
 • Hjort i Hedmark
 • EcoDynDeer: Økologiske effektar av hjortebeiting (2011-2015)
 • Hjortedyr, flått og Borrelia.
 • Elgfôringsprosjektet (2007-2011)
 • Elg og skog – kan auka beiteproduksjon redusere beiteskader? (2012-2015)
 • Status og utfordringar for hjorteforvaltninga på Vestlandet (2009-2011)
 • Mot en bærekraftig forvaltning av elg, hjort og deres beiteressurser (2008-2012)
 • Høsting og menneskelig påvirkning i ressursbegrensa villreinbestander (2009-2013)
 • Bestandsdynamiske og forvaltningsmessige betydninger av fragmentering av leveområdene for våre villreinbestander (2010-2012)

 


comments powered by Disqus
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.