Bruk av viltkamera – kameraovervåking
Nyhet 25. november 2015

Bruk av viltkamera – kameraovervåking

I utgangspunktet utløser ikke oppsetting av viltkamera i registreringsøyemed krav om melding til Datatilsynet etter personopplysningslovens regler. Det er bare personovervåkning som omfattes av nevnte lov. Normaltilfellene vil derfor være at bruk av viltkamera med bevegelsessensor, ikke kommer i konflikt med eller oppleves som en krenkelse av personvernet. Les saken...


Elg 20. november 2015

God elg!

Utgangspunktet for å få et prima måltid av elgkjøtt, er et perfekt plassert skudd, god hygiene, gode og kontrollerte modningsforhold. Les saken...

NyhetVillrein 19. november 2015

Nye tilfeller av fotråte hos villrein

Fotråte er i høst påvist i tre nye villreinområder. Fotråte hos villrein synes ifølge Veterinærinstituttet å være et økende helseproblem, og er en viktig årsak til halthet hos villrein. Les saken...


NyhetVillrein 10. november 2015

Ønsker velkommen til boklansering

I 50 000 år har mennesker og villrein levd i tett relasjon med hverandre. Nå har vi for første gang anledning til å ta en titt inn i villreinens personlige fotoalbum. Les saken...

Nyhet 09. november 2015

Hvilke etapper hadde en hjort vunnet i triatlon?

I forrige uke gikk Naturdatas viltkonferanse av stabelen. Der fikk tilhørerne nyte et variert program som tok for seg både utvidet jakttid på elg og hjortens ferdigheter i triatlon. Les saken...


NyhetVillrein 27. oktober 2015

Dobling i fellingstillatelser på villrein på fem år

I 2015 ble det totalt tildelt en kvote 20 912 villrein fordelt på de 23 villreinområdene. Det er en dobling fra 2010, da tildelingen var på 10 521 dyr. Les saken...

ElgJaktNyhet 20. oktober 2015

Elgjakt – en kilde til helse og velvære

Elgjakt oppleves som sosial og nyttig, og som et «sosialt sveiseapparat» er den i form av sosialisering, samhandling, selvhevdelse og identitet en betydningsfull kilde til jegernes helse og velvære. Les saken...


ForvaltningNyhetVillrein 16. oktober 2015

– Laveste kalveandel siden midten av 1990-tallet.

Nordfjella er klare med fellingsresultat og strukturtelling. Sistnevnte viser en slående lav kalveandel i flokkene. Les saken...

10 tips for å unngå påkjørsel av elg, hjort og rådyr

Mange tusen hjortevilt blir påkjørt hvert år. Ta fareskiltene på alvor! Les saken...


Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.