Integrert forvaltning av skog og elg
ElgForvaltning 03. februar 2016

Integrert forvaltning av skog og elg

Vi vil produsere en høyere tetthet av uskadde stammer og mer elgfôr i skogen, ved å etablere tette furuforyngelser, gjennomføre ungskogspleie med topphogst og tilrettelegge hogstavfall. Les saken...


ElgForskningHjort 28. januar 2016

Få morløse kalver etter jakta

Det er få elg- og hjortekalver som går alene uten mor etter at jakta er avsluttet. Ny forskning fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) viser at jegerne er flinke til å skyte voksne dyr og ikke etterlate noen morløse kalver. Noen regionale forskjeller gjør det likevel viktig å holde fokus på gode jaktholdninger. Les saken...

ElgForskningJaktNyhet 21. januar 2016

Vargar väljer älgar i sämre kondition än vad jägarna gör!

En signifikant högre andel av de vargdödade älgarna hade fetthalter som understeg den kritiska nivån på 20 % jämfört med skjutna älgar.
Les saken...


Vinter og snøfall = mer viltpåkjørsler

Hjorteviltportalen presenterer jevnlig statistikk fra Hjorteviltregisteret. Les saken...

ElgNyhetVilt og trafikk 18. januar 2016

Snøen gjør elgen urban

Nå er det høysesong for oppslag om elgulykker og villa-elger. Når det er mye snø trekker nemlig elgen ned fra høyden, der snødybden er mindre. Da havner den ofte i trøbbel. Les saken...


Forvaltning 14. januar 2016

Ny forskrift om forvaltning av hjortevilt

08.01.2016 trår ny forskrift om forvaltning av hjortevilt i kraft. Det blir ingen store endringer, men noen praktiske konsekvenser vil den nye forskriften gi. Enkelte tidsfrister er endret, og flertallsvedtak kan gjelde for innmelding i vald eller bestandsplanområder.
Les saken...

Om fôring av klauvilt – ein litteraturgjennomgang

Reduserer vinterfôring av klauvilt skadebeiting på skogen og talet på trafikkulykker? Overfører fôringsplassar sjukdomar? Denne artikkelen summerer opp kva vi veit og ikkje veit om fôring av klauvilt. Les saken...


Nyhet 06. januar 2016

Kurs og arrangementer våren 2016

Jegerprøvekurs, feltkontrollørkurs eller viltseminar? Nytt år gir nye muligheter, du bør allerede sette av tid i kalenderen for vårens hjorteviltarrangementer. Les saken...

Nyhet 04. januar 2016

Vil du være redaktør for Hjorteviltportalen?

Redaktøransvaret for Hjorteviltportalen er nå ute på anbud. Konkurransedokumenter og annen informasjon om drifting av Hjorteviltportalen finnes på www.doffin.no. Les saken...


Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.