Med sans for hjortevilt!
Nyhet 23. juni 2015

Med sans for hjortevilt!

Atle Mysterud har på mange vis viet sitt yrkesaktive liv til å studere hjorteviltet. Den 45 år gamle forskeren, jegeren og familiemannen har allerede rukket å publisere over 200 fagarbeider internasjonalt og er en perfeksjonist både i arbeid og fritid. Les saken...


Nyhet 17. juni 2015

Analyserer elgpåkjørsler langs jernbanen

Vegetasjonsrydding kan redusere antallet elgpåkjørsler på jernbanen, men effekten av ryddingen varierer, konkluderer forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) i ny rapport. Les saken...

ForvaltningHjortJakt 16. juni 2015

– Vær konkret, men ikke for detaljert

Andre kapittel i håndbok om hjorteforvaltning er nå tilgjengelig. Det gir en oversikt over hvordan kommunene bør gå fram når de skal vedta målsettinger for utvikling av hjortebestanden. Les saken...


ForskningRådyr 08. juni 2015

Ulvetiss skal redde rådyrkje

Danske forskere har utstyrt droner med varmesøkende kamera og kanoner som sprøyter urin fra gaupe og ulv utover åkrene. Håpet er å redde rådyrkje fra slåmaskina. Les saken...

ElgJaktNyhet 07. juni 2015

Å leva med rovdyr – elg og folk

Elgen tykkjest å ha lært å leva med rovdyr – mennesket! Når dei sansar folk, freistar dei berre å stikka seg vekk utan å verta oppdaga. Når dei vert oppdaga og støkka, kutar dei gjerne eit par km før dei slår seg til ro. Denne undersøkinga tyder på at småviltjakt i lita grad vil jaga elgane or terrenget. Les saken...


Slik kan du redde rådyrkillinger fra slåmaskina

Hvert år blir et stort antall rådyrkillinger drept under slåtten. I ny brosjyre kommer Norges Jeger- og Fiskerforbund med tips til hvordan smårollingene kan reddes. Les saken...

ElgHjortNyhetRådyr 22. mai 2015

La rådyrkje og andre dyreunger ligge

«Forlatte» dyreunger er i virkeligheten ikke alene, og trenger ikke å reddes av mennesker. Det beste du kan gjøre er å trekke deg rolig tilbake. Mora er nemlig ikke langt unna. Les saken...


Nyhet 05. mai 2015

Villreinrådet inviterer til fagdag og landsmøte

Arrangementet finner sted 3. og 4. juni på Skifer Hotell Oppdal. Tema for årets fagdag er blant annet klima og sykdommer og parasitter på villrein. Les saken...

ElgForskningNyhet 01. mai 2015

Genetisk variasjon og innavl hos norsk elg

I et pågående prosjekt har forskere undersøkt hvordan den norske elgens genetiske variasjon er et produkt av historiens gang og at tap av genetisk variasjon kan skje på flere ulike nivå. Les saken...


Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.