Hvor mange elg spiser ulven?
Nyhet 16. april 2014

Hvor mange elg spiser ulven?

Ulven ble utryddet i Skandinavia, men er nå tilbake og øker. Hva har dette å si for hjorteviltet i området, og jakta? Det har Barbara Zimmermann ved Høgskolen i Hedmark (HiHm) på Evenstad sett nærmere på. Les saken...NINA overtar driften av Hjorteviltportalen
Nyhet 08. april 2014

NINA overtar driften av Hjorteviltportalen

Fra og med i dag overtar Norsk institutt for naturforskning (NINA) drift- og redaktøransvar for Hjorteviltportalen. Les saken...ElgNyhet 27. mars 2014

300 flere felte elg

Landets elgjegere felte til sammen 34 950 elg under jakten høsten 2013 og vinteren 2014. Les saken...

HjortNyhet 27. mars 2014

Økning i antall felte hjort

Det ble felt om lag 36 100 hjort i løpet av jakten høsten 2013 og vinteren 2014. Dette er en oppgang fra sesongen før på nesten 1 100 dyr. Les saken...


NyhetVillrein 25. mars 2014

Seminar om villrein og fragmentering

Utfordringer for villreinen knyttet til vannkraftutbygging og samferdsel vil stå i fokus. Les saken...

NyhetVillrein 12. mars 2014

Biltrafikken måtte vike for villreinen

Riksveg 7 over Hardangervidda ble onsdag 12. mars stengt på grunn av en stor flokk villrein. Dette er første gang virkemidlet har blitt brukt. Les saken...


Vurdering av dyrevelferd ved merking

Vitenskapskomiteen for mattrygghet har vurdert risikoen for svekket dyrevelferd ved merking av viltlevende dyr. Les saken...

ElgHjortRådyrVillrein 28. februar 2014

Overvåker helsen til hjorteviltet

Helsen til norsk elg, hjort, rådyr og villrein er generelt god. Veterinærinstituttet har overvåket den siden 1998 gjennom Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt. Les saken...


NyhetVillrein 26. februar 2014

Vil telle turister i villreinfjell

Ønsker redusert sårbarhet for Forollhogna-reinen. Les saken...


Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.