Hjorteviltkjøtt – til nytte eller besvær?
JaktNyhet 03. august 2015

Hjorteviltkjøtt – til nytte eller besvær?

Med opplevelser som grunnlag fremfor matauk må hjorteviltkjøttet finne nye veier fra skogen til middagsbordet. Nye stier må gås opp med tanke på regelverk, kundenes preferanser og ulike kanaler for omsetningen. Les saken...


JaktNyhet 03. august 2015

Festivalsommer!

For deg som er vilt- og jaktinteressert er august festivalmåned, og det er i Østerdalen det skjer.
Les saken...

NyhetVillrein 31. juli 2015

Helseovervåking av villreinkalver og ungdyr på Hardangervidda

Med bakgrunn i de store forekomstene av parasitter som er registrert hos villrein på Hardangervidda, foreslår Veterinærinstituttet nå å sette i gang en systematisk overvåking av kalver og ungdyr felt under jakt. Les saken...


ForskningNyhetRådyr 15. juli 2015

Aktivitetsmønstre hos rådyr, gaupe, rev og mennesker – studert med viltkamera

Det er godt kjent at predasjonsrisiko vil kunne påvirke habitatbruken til byttedyrene, men kanskje kan også rovdyrene påvirke hvordan byttedyrene utnytter døgnet? Les saken...

JaktNyhetRådyr 09. juli 2015

Buejakt kan bli tillat i Sverige

Buejakt er forbudt i Sverige, men lov i både Danmark og Finland. Til neste år tas avgjørelsen rundt hvorvidt svenskene også skal få jakte med pil og bue. Les saken...


– Hjorteviltblod tar knekken på borreliabakterien.

Svensk forsker mener at en reduksjon av hjorteviltbestanden ikke vil bidra til å hindre at folk smittes av borrelia – snarere tvert imot. Norsk forsker er uenig. Les saken...

Mye parasitter på villreinkalver på Hardangervidda

Undersøkelser gjort på kalver felt på Hardangervidda i april viser høy parasittbelastning. Det er noe som går ut over både helse og kondisjon. Les saken...


Nyhet 23. juni 2015

Med sans for hjortevilt!

Atle Mysterud har på mange vis viet sitt yrkesaktive liv til å studere hjorteviltet. Den 45 år gamle forskeren, jegeren og familiemannen har allerede rukket å publisere over 200 fagarbeider internasjonalt og er en perfeksjonist både i arbeid og fritid. Les saken...

Nyhet 17. juni 2015

Analyserer elgpåkjørsler langs jernbanen

Vegetasjonsrydding kan redusere antallet elgpåkjørsler på jernbanen, men effekten av ryddingen varierer, konkluderer forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) i ny rapport. Les saken...


Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.